Bordi

BI-CREDIT

Në rolin e Kryetarit të Bordit të Institucionit Financiar jo Bankar Bicredit, synoj të ndërtoj një organizatë të fuqishme dhe të përshtatshme me kohën, e përqendruar në ofrimin e shërbimeve më të mira dhe inovative për klientët tanë.
Vizioni ynë është të jemi një IFJB e besueshme dhe inovative, që udhëheq në tregun financiar dhe që kontribuon në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Në këtë rrugëtim, do të forcojmë bashkëpunimin me klientët dhe partnerët tanë për të krijuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe të gjithanshme.

Me përkushtim ndaj integritetit dhe ndërgjegjësisë sociale, do të ndjekim praktikat më të mira në sektorin bankar dhe do të angazhohemi për të kontribuar në mirëqenien e komuniteteve të cilat shërbejmë.
Vizioni jone është për të krijuar një IFJB e guximshme, e fuqishme dhe e përgjegjshme, e gatshme për të përballuar sfidat e ardhshme dhe për të krijuar vlerë për të gjithë klientët, aksionerët, dhe përdoruesit e shërbimeve tona financiare.”

Basri Fazliu
Kryetar I Bordit drejtues

Basri Fazliu

Behar Januzi
Nënkryetar i Bordit drejtues

Behar Januzi

Ylber Ademi
Anëtar i Bordit drejtues

Ylber Ademi

Klientet tane

Përmes ofertave të tyre të kredive, kam mundur të investoj në biznesin tim dhe t’i zgjerohem opsionet

Filan Fisteku

Filan Fisteku

Menaxher

Këshilltarët e tyre të financave më kanë ndihmuar gjatë gjithë procesit dhe më kanë ofruar zgjidhje të personalizuara për nevojat e mia.

Filan Fisteku

Filan Fisteku

Medical Group

Kam qenë një klient i Bankës BiCredit për një kohë të gjatë dhe jam plotësisht i kënaqur me shërbimet e tyre financiare.

Filan Fisteku

Filan Fisteku

Ekonomist

Ne mundësojmë norma atraktive për klientët tanë.