Basri Fazliu

KRYETAR I BORDIT DREJTUES
Brief info

Ekonomist i Diplomuar, Magjister Ne drejtimin Ekonomi dhe Biznes,

Pervoja punes
– Banken Ekonomike 2005/2011
– Ekspert shqyrtues i prokurimit 2012-2019
– Ekspert Prokuroria Speciale e Kosoves 2019/ vazhdoj
– Ekspert i prokurimit ne Këshillin gjyqësorë te Kosoves
– Trajner i prokurimit ne IKAP

Brief info

Ekonomist i Diplomuar, Magjister Ne drejtimin Ekonomi dhe Biznes,