Rreth nesh

Rreth nesh

BiCredit SHA u themelua në vitin 2017, nga aksionar 100% vendor.
Për momentin operon me tre degë në Kosovë (Prishtinë, Ferizaj, Lipjan dhe Gjilan)

Misioni dhe Vizioni

Misioni – BiCredit SHA  është përkrahja e mikro-bizneseve dhe agro-bizneseve, pasi jemi të bindur që kjo kategori përbën numër të madhë të vendeve të punës dhe se kanë ndikim të madhë në zhvillimin ekonomik të vendit.
Fokus tjetër i rëndësishem janë perkrahja e personave individual në përmirësimin e kushteve të banimit.

Vizioni – BiCredit SHA si vizion të saj ka krijimin e raporteve afatgjata për të ofruar shërbime të përgjithshme financiare.

Fokusi ynë është modeli i përgjithshëm biznesor, duke promovuar rritjen e mikro-ndërrmarrjeve, ndërrmarjeve të vogla dhe agro, pasi jemi të bindur që këto kategori krijojnë një numer të madhë të vendeve të punës dhe ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik.
Nje fokus tjetër janë EKO kreditë.Fokusi ynë shtrihet edhe te pagëmarrësit kesh, të cilet japin një kontribut jetik në ekonomin e Kosovës.