Deget tona

Degët tona

Institucioni Financiar Jobankar BiCredit është shoqëri aksionare me kapital 100% vendor. Aktivitetin e saj kryesor është kreditimi i personave privat, bizneseve dhe agrobizneseve. Në aktivitetin e saj të huadhenies, BiCredit ofron kredi  për NVM, kredi bujqësore, renovimi dhe lizing financiar.

Ne ofrojmë shërbime financiare e dhe ofrojmë zgjidhje kredie në katër qytete sic janë Prishtina, Ferizaji, Lipjani dhe Gjilani. Ne kemi një ekip të përvojshëm dhe profesionistësh të përkushtuar për të ndihmuar klientët tanë për të arritur synimet e tyre financiare.

Ne e kuptojmë se secili klient ka nevoja të ndryshme, prandaj ne kujdesemi për të ofruar konsultime individuale dhe të drejtueshme për secilën kërkesë. Ekipi ynë i ekspertëve të financave do të ju udhëheqë në çdo hap të procesit të kredisë, duke siguruar që të keni informacion të plotë dhe të kuptueshëm për kushtet dhe kushtetutat e kredisë

Shërbimet

Ne kemi një histori të suksesit në ndihmën
e klientëvetë ndryshëm për të përmbushur
qëllimet e tyre financiare.

BICREDIT

Një nga prioritete tona është të sigurohemi që procesi i aplikimit të jetë i thjeshtë dhe i shpejtë, duke minimizuar mundësitë e vonesave dhe pengesave.

FINANCA KOMERCIALE

  1. Llojet e Kredive – Njihuni me opsionet e kredive që ofrojmë.
  2. Kushtet e Kredive – Informacion mbi kushtet dhe afatet e kredive.
  3. Procesi i Aplikimit – Hapi pas hapi, si të aplikoni për një kredi.
  4. Rrjedha e Procesit – Si funksionon procesi i aprovimit të kredisë.

Dega – Ferizaj

Rr. Hamëz Jashari, p.n
+383 (0) 49 369 369

[email protected]

08:30 – 16:30

Dega – Prishtinë

Rr. Kosta Novakoviç, Pejton Nr.43
+383 (0) 49 981 981

[email protected]

08:30 – 16:30

Dega – Lipjan

Rr. Shqipëria, p.n.
+383 (0) 49 982 982

[email protected]

08:30 – 16:30

Dega – Gjilan

Rr. Mulla Idrizi (përballë Stacionit të Policisë)
+383 (0) 49 980 444

[email protected]

08:30 – 16:30