Fuqizimi i ekipit tonë nëpërmjet trajnimit “Savings Business Game”, e zhvilluar nga German Sparkassenstiftung, për vendime strategjike dhe kursime të zgjuara.