Home

RRETH NESH

BiCredit: Partneri

Financimit për Individ, Biznese dhe Agrobiznese

Institucioni Financiar Jobankar BiCredit është shoqëri aksionare me kapital 100% vendor. Aktivitetin e saj kryesor është kreditimi i personave privat, bizneseve dhe agrobizneseve. Në aktivitetin e saj të huadhenies, BiCredit ofron kredi  për NVM, kredi bujqësore, renovimi dhe lizing financiar.

Vizioni ynë:

Vizioni ynë Financiar është të krijojmë një mjedis të përkushtuar për dhënien e kredive, i bazuar në qasjen e përparuar teknologjike dhe kujdesin ndaj klientit. Ne synojmë të bëhemi partnerët e zgjedhur për individët dhe bizneset që kanë nevojë për financim.

Me përdorimin e teknologjisë së fundit, ne synojmë të lehtësojmë procesin e aplikimit dhe miratimit të kredive, duke reduktuar kohën dhe vështirësitë për klientët tanë. Një nga synimet tona është të përmirësojmë qasjen tonë ndaj informacionit financiar dhe të përdorim modelet e analizës së të dhënave për të vlerësuar më saktë aftësinë e klientëve për të kthyer kreditë.

Gjithashtu, ne angazhohemi të ofrojmë kredi me kushte të arsyeshme dhe transparente. Vlerësojmë marrëdhënien afatgjatë me klientët tanë dhe synojmë të ndërtojmë besim nëpërmjet ndihmës së tyre financiare për të arritur qëllimet dhe ëndrrat e tyre.

Në këtë vizion, ne shohim veten si një partner të besueshëm për rritjen ekonomike të individëve dhe komuniteteve duke ofruar zgjidhje financiare të përshtatshme dhe të qëndrueshme për të gjithë.

Informata të rëndësishme

Për të arritur një aplikim të suksesshëm, është gjithashtu rëndësishme të keni
njohuri të qarta rreth kushteve të kredisë, të dini se çfarë kredi kërkoni dhe të keni një histori kreditore të rregullt.
Një përgatitje e mirë do të bëjë procesin edhe më të lehtë dhe të shpejtë.

Aplikimi është i thjeshtë dhe i shpejtë

 • Forma online:
  Shumica e bankave ofrojnë tani aplikime online, duke ju lejuar të aplikoni për kredi nga rehatia e shtëpisë tuaj. Kjo ju shpëton kohë dhe mund të bëhet në çdo moment të dëshiruar.
 • Kërkesë minimale dokumentacioni:
  Për aplikim, ju zakonisht kërkohet të dorëzoni një numër të limituar dokumentesh si identifikimi, prova e të ardhurave, dhe informacione të rëndësishme financiare. Kjo e bën procesin më të lehtë dhe të shpejtë.
 • Konsulencë dhe ndihmë online:
  Bankat ofrojnë shpesh ndihmë online ose përmes telefonit për të ndihmuar klientët në plotësimin e aplikimeve dhe në kuptimin e mënyrës së përdorimit të kredisë.
 • Opsionet e kredisë:
  Bankat zakonisht ofrojnë një gamë të gjerë të opsioneve të kredisë, duke ju lejuar të zgjidhni atë që përshtatet më së miri nevojave tuaja. Kjo përfshin edhe zgjedhjen e afatit të kredisë dhe normës së interesit.

Kontakti

DEGA KRYESORE

Rr: ”Hamëz Jashari”,p.n., Ferizaj
70000,Kosovë

ORARI I PUNES

E Hënë e Premte: 8:30-16:30

KONTAKTI

Office: +383 (0) 49 369 369
0290 310 510