KREDI PËR REGJISTRIM TË VETURËS

KREDI PËR REGJISTRIM TË VETURËS

BiCredit ka zgjidhjen me të shpejtë për regjistrimin e veturës suaj me këtë lloj të Kredisë. Vendimmarrje brenda ditës me kushte shumë të përshtatshme për ju.

   arrow, next, right icon Shuma: prej 200 € deri në 1,000 €

   arrow, next, right icon Afati maximal 12 muaj

   arrow, next, right icon Vetëm me letërnjoftim

   arrow, next, right icon Pa kolateral

   arrow, next, right icon Vendimmarrje për 10 minuta

Leave a comment