KREDI PËR BIZNES

KREDI PËR BIZNES

Kredi për Biznes

Nëse jeni të interesuar për rritjen dhe zhvillimin e biznesit tuaj dhe ju duhet financim, BiCredit do të ju ndihmojë për të arritur sukses duke ju ofruar Kredi Biznesi me norma atraktive dhe vendimmarrje të shpejtë në realizimin e kërkesës suaj.

arrow, next, right icon Shuma: prej 3000 € deri mbi 25000 €

arrow, next, right icon Afati maximal 60 muaj

arrow, next, right icon Deri në 15,000 € pa hipotekë

arrow, next, right icon Deri në 5000€ pa garantues dhe pa kolateral

arrow, next, right icon Vendimmarrje e shpejtë

Leave a comment