Ylber Ademi

ANËTAR I BORDIT DREJTUES
Brief info

Shkollimi:
Fakulteti Ekonomik - Banka Financa.
Titulli i shkollimit: Ekonomist i diplomuar.

Pervoja punes
- Analist Kreditor ne Finca
- Branch Manager ne Banken Ekonomike
- Branch Manager ne Ipko telecomunnication
- Ekspert Financiar ne Këshillin gjyqësorë te Kosoves
- Bashkëpronar dhe CEO ne Supermaxi.